Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

II OZ 133/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku z 8 grudnia 2015 r., sygn. akt II SA/Gd 586/15 o odrzuceniu skargi T. A. i R. A. na postanowienie Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gdańsku z [...] sierpnia 2015 r., nr [...] w przedmiocie zarzutów dotyczących prowadzenia egzekucji w sprawie nakazu rozbiórki

II OPP 13/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-27

Skarga B. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt VII SA/Wa 2152/15 w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia

II OZ 10/16 - Postanowienie NSA z 2016-01-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie skargi M. M. na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego , znak: [...] w przedmiocie uznania skargi na czynności egzekucyjne za nieuzasadnioną

II OZ 1355/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie zarzutów dotyczących prowadzenia egzekucji w sprawie nakazu rozbiórki

II OZ 17/16 - Postanowienie NSA z 2016-01-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie z 2 grudnia 2015 r. sygn. akt VII SA/Wa 1002/15 odrzucające skargę Z.D. i B.D. na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z [...] lutego 2015 r. znak [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II OZ 172/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr [...] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II OZ 1054/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na postanowienie Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach nr [...] w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia

II OZ 1060/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie oddalenia wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia w sprawie ze skargi na postanowienie Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach nr [...] w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia wykonania oceny stanu technicznego obiektu

II OZ 793/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego , znak: [...] w przedmiocie oddalenia skargi na czynność egzekucyjną

II OZ 1010/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego znak: [...] w przedmiocie oddalenia skargi i odmowy wstrzymania postępowania egzekucyjnego
1   Następne >   2