Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OZ 1450/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie odmowy przyznania G. L. prawa pomocy w zakresie częściowym przez ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w G. Nr ... w przedmiocie zarzutów dotyczących prowadzenia egzekucji w sprawie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego

II OZ 715/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w G. nr [....] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do rozbiórki obiektu budowlanego

II OZ 452/17 - Postanowienie NSA z 2017-05-12

Zażalenie od postanowienia WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na postanowienie Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gdańsku , nr [...], w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia zarzutów dotyczących prowadzenia egzekucji w sprawie nakazu rozbiórki

II OZ 920/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego , znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania organu pierwszej instancji

II OSK 566/17 - Postanowienie NSA z 2017-03-29

Wniosek w przedmiocie zarzutów dotyczących prowadzenia egzekucji w sprawie nakazu rozbiórki

II OZ 1564/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie wykonania zastępczego w postępowaniu egzekucyjnym