Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OZ 348/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr [...] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II OZ 867/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na postanowienie Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach nr [...] w przedmiocie zarzutów do postępowania egzekucyjnego w sprawie wykonania obowiązku doprowadzenia rowu melioracyjnego do należytego stanu technicznego

II OZ 866/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-14

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na postanowienie Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach nr [...] w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie wykonania obowiązku dop...

II OZ 760/18 - Postanowienie NSA z 2018-07-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego , Nr [...] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II OZ 1022/18 - Postanowienie NSA z 2018-10-18

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie odrzucenia skargi w sprawie ze skargi na postanowienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr [...] w przedmiocie uznania zgłoszonych zarzutów za nieuzasadnione

II OZ 1023/18 - Postanowienie NSA z 2018-10-18

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie odrzucenia zażalenia w sprawie ze skargi na postanowienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr [...] w przedmiocie uznania zgłoszonych zarzutów za nieuzasadnione

II OZ 509/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego [...] , Nr [...] w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

II OZ 1101/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie o sygn. akt VII SA/Wa 1320/18 ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II OZ 1221/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie M. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego , nr [...] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II OZ 1348/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia w sprawie rozbiórki obiektu
1   Następne >   2