Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OSK 2314/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-14

Wniosek w przedmiocie wstrzymania wykonania tytułu wykonawczego w sprawie ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy uwzględnienia zarzutów

II OZ 387/20 - Postanowienie NSA z 2020-06-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie Nr [...] Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie znak: [...] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II OZ 104/20 - Postanowienie NSA z 2020-02-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego znak [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia

II OZ 1033/20 - Postanowienie NSA z 2020-12-08

Zażalenie od postanowienia WSA w Gliwicach w przedmiocie odrzucenia skargi J. W., T. W. na postanowienie Ś. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. znak ... w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia

II OZ 231/20 - Postanowienie NSA z 2020-03-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia

II OZ 979/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odrzucenia skargi w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego znak: [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia

II OSK 1201/20 - Postanowienie NSA z 2020-08-26

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania