Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OZ 104/20 - Postanowienie NSA z 2020-02-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego znak [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia