Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

IV SA/Po 1114/19 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2020-06-03

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy uwzględnienia zarzutów

II SA/Kr 496/20 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2020-06-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. - Powiat G. w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za nieudzielenie informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji

VII SA/Wa 552/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-06-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie stanowiska wierzyciela w sprawie zgłoszonych zarzutów

II SA/Gd 284/20 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-06-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do rozbiórki obiektu budowlanego

IV SA/Po 1115/19 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2020-06-03

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy uwzględnienia zarzutów

II OZ 387/20 - Postanowienie NSA z 2020-06-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie Nr [...] Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie znak: [...] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia