Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X

II OSK 1201/20 - Postanowienie NSA z 2020-08-26

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania