Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OSK 2314/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-14

Wniosek w przedmiocie wstrzymania wykonania tytułu wykonawczego w sprawie ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy uwzględnienia zarzutów