Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

VII SA/Wa 1015/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-12-10

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II OZ 1033/20 - Postanowienie NSA z 2020-12-08

Zażalenie od postanowienia WSA w Gliwicach w przedmiocie odrzucenia skargi J. W., T. W. na postanowienie Ś. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. znak ... w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia

II SA/Kr 565/20 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2020-12-28

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Kr 1104/20 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2020-12-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Nr [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. , [...]