Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OZ 473/21 - Postanowienie NSA z 2021-07-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie odrzucenia skargi w sprawie ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr [...] w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia

II OZ 474/21 - Postanowienie NSA z 2021-07-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie odrzucenia skargi w sprawie ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr [...] w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia

II OZ 563/21 - Postanowienie NSA z 2021-09-14

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie odrzucenia skargi w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego znak [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia

II OZ 536/21 - Postanowienie NSA z 2021-09-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia

II OZ 534/21 - Postanowienie NSA z 2021-09-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia