Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

II OSK 2628/13 - Postanowienie NSA z 2015-06-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II OZ 1111/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...], znak: [...] w przedmiocie podjęcia postępowania

II OZ 894/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr [...] w przedmiocie odmowy wstrzymania czynności egzekucyjnych

II OZ 876/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-10

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na postanowienie Warmińsko - Mazurskiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Olsztynie oku nr [...] w przedmiocie zarzutów dotyczących prowadzenia postępowania egzekucyjnego w sprawie nakazu usunięcia barakowozu

II OZ 746/14 - Postanowienie NSA z 2014-08-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważnoś...

II OZ 746/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-03

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia

II OSK 87/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-02

Skarga kasacyjna na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia

II OSK 152/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-11

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie grzywny w celu przymuszeniu wykonania obowiązku rozbiórki wykonanych robót budowlanych

II OZ 299/14 - Postanowienie NSA z 2014-03-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na postanowienie W. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego , nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania egzekucyjnego w sprawie rozbiórki obiekt...

II OSK 3070/12 - Postanowienie NSA z 2013-01-15

Wniosek w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia przywrócenia poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego
1   Następne >   +2   +5   +10   13