Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Ke 53/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-03-26

Wniosek w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia

II OSK 2098/15 - Postanowienie NSA z 2015-09-11

Wniosek w przedmiocie oddalenia zarzutów

II OSK 2606/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-06

Wniosek w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

IV SA/Wa 3368/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-01

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Lekarza Weterynarii w przedmiocie uznania zarzutu za zasadny

IV SA/Wa 2954/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-10

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w przedmiocie oddalenia zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

IV SA/Wa 2063/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-23

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

IV SA/Wa 498/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-17

Wniosek w przedmiocie oddalenia zarzutów