Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło

I OZ 71/21 - Postanowienie NSA z 2021-03-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w L. znak: [...] w przedmiocie kary pieniężnej za niepodejmowanie działań w celu zabezpieczenia gospodarstwa przed...