Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

I OZ 765/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-12

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniesienia skargi

I OZ 433/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

I OZ 666/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzeku...

I OZ 729/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy rozpoznania zażalenia

I OZ 666/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-28

Wniosek adwokata K. J. o uzupełnienie postanowienia NSA , sygn. akt I OZ 666/11 uchylającego postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 2139/10 odrzucające wniosek M. K. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 2139/10 odrzucające skargę M. K. na postanow...

I OZ 764/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-12

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zaskarżenia upomnienia