Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OZ 226/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-11

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia skargi na czynności egzekucyjne