Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 2736/13 - Wyrok NSA z 2014-02-18

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie uchylenia postanowienia i umorzenia postępowania organu I instancji