Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

II SA/Kr 558/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-10-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody T. w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II OZ 937/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody Świętokrzyskiego , znak: [...] w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia

II OZ 592/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-13

Wniosek w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia