Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Op 11/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-04-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Opola w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 323/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-01-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Białej w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 542/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-02-09

Sprawa ze skargi J. G. na zarządzenie Burmistrza Nysy w przedmiocie uchylenia zarządzenia w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

I SA/Op 188/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-10-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie opłaty targowej

II SA/Op 176/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-10-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Głuchołazach w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

I SA/Op 58/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-05-11

skarg A Spółki z o.o. i B Spółki z o.o. na uchwałę Rady Miasta Opola w przedmiocie przyjęcia Opolskiego Programu Pomocy Przedsiębiorcom na lata 2014

II SA/Op 12/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-03-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Rudniki w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 452/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-12-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Województwa Opolskiego w przedmiocie unieważnienia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora A przy zakładach opieki zdrowotnej

II SA/Op 101/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-04-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Opola w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

I SA/Op 245/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-12-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Paczkowie w przedmiocie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
1   Następne >   2