Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 2729/15 - Wyrok NSA z 2016-02-03

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Kielcach w sprawie ze skargi A. G. na zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy S. nr [...] w przedmiocie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły

I OSK 3038/15 - Wyrok NSA z 2016-02-23

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi A. S. na zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce nr [...] w przedmiocie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobczyce

II OSK 1370/14 - Wyrok NSA z 2016-02-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w T. w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

II SA/Op 542/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-02-09

Sprawa ze skargi J. G. na zarządzenie Burmistrza Nysy w przedmiocie uchylenia zarządzenia w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

II SA/Ke 1138/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-02-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Opatowie w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opatów

III SA/Po 1131/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-02-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta i Gminy Margonin w przedmiocie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych