Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Ke 396/05 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2005-12-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Pińczowie w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Sz 165/05 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2005-06-29

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza Miasta i Gminy [...] w przedmiocie : określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiebiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

OSK 1141/04 - Postanowienie NSA z 2005-01-13

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w przedmiocie uznania za bezzasadną skargi na bezczynność Prezydenta Miasta

II SA/Go 636/05 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2005-10-25

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrz Miasta i Gminy w przedmiocie : INNE.

II SAB/Kr 51/04 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2005-06-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miasta i Gminy w N. w przedmiocie nie rozpatrzenia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy N. obejmującego sołectwo S.