Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Ke 547/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-02-19

Sprawa ze skargi [...] na zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy w Chmielniku w przedmiocie powołania Dyrektora Chmielnickiego Centrum Kultury w Chmielniku

II SA/Ol 41/16 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2016-02-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy '[...]' w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta

II SA/Ol 107/16 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2016-03-21

Sprawa ze skargi '[...]' na zarządzenie Wójta Gminy '[...]' w przedmiocie odwołania ze stanowiska Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w '[...]'

II SA/Sz 1260/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-01-18

Sprawa ze skargi Spółki A. na zarządzenie Burmistrza Cedyni w przedmiocie ustalenia opłat za dzierżawę nieruchomości gruntowych lub ich części na targowisku gminnym w Osinowie Dolnym gmina Cedynia

II SA/Sz 1494/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-05-12

Sprawa ze skargi J. M. na zarządzenie Burmistrza D. w przedmiocie odwołania Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w D. z zajmowanego stanowiska

II SA/Ke 1100/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-02-15

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi Z. D. i M. C. na zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Staszów w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wiśniowej

II SA/Ke 1101/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-02-15

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi Z. D. i M. C. na zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Staszów w przedmiocie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych

II SA/Sz 1494/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-04-21

Sprawa ze skargi J. M. na zarządzenie Burmistrza D. w przedmiocie odwołania Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych z zajmowanego stanowiska

II SA/Ke 1102/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-05-19

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi A. G. na zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy z dnia [....] nr [...] sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych

I OSK 3513/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-19

Sprawa ze skargi kasacyjnej Burmistrza Kartuz od wyroku WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi K.O. na zarządzenie Burmistrza Kartuz , nr [...] w przedmiocie odwołania z funkcji dyrektora szkoły podstawowej
1   Następne >   3