Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 587/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-12-12

Sprawa ze skargi A Sp. z o.o. Oddział w K. na pismo Burmistrza Nysy w przedmiocie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy