Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Op 279/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-10-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ozimku w przedmiocie przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

I SA/Op 290/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-11-05

Sprawa ze skargi Gminy Lubrza na zarządzenie Burmistrza Nysy w przedmiocie ustalenia cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej

II SA/Op 296/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-09-20

Sprawa ze skargi J. W., J. W. i M. K. na zarządzenie Burmistrza Głuchołaz w przedmiocie regulaminu strefy płatnego parkowania