Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X

I SA/Op 290/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-11-05

Sprawa ze skargi Gminy Lubrza na zarządzenie Burmistrza Nysy w przedmiocie ustalenia cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej