Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Op 73/21 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-02-24

Sprawa ze skargi T. W. na zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie zatwierdzenia Regulaminu odprowadzania wód opadowych i roztopowych do systemów kanalizacyjnych Miasta Opola

I SA/Op 416/21 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-12-07

Sprawa ze skargi S. Ś. i E. Ś. na uchwalę Rady Miejskiej w N. w przedmiocie rozpatrzenia skargi mieszkańców B.