Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 385/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-09-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Oleśnie w przedmiocie skargi na działalność burmistrza

II SA/Op 692/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-11-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wskutek wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej

II SA/Op 431/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-12-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w P. w przedmiocie skargi na działalność burmistrza

II SA/Op 692/06 - Wyrok WSA w Opolu z 2007-04-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Kędzierzyn-Koźle w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SO/Op 18/05 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-11-16

Zażalenie na pismo Przewodniczącego Wydziału II WSA w Opolu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w T. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie uznania skargi na burmistrza za bezzasadną

II SA/Op 736/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-03-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Oleśnie w przedmiocie postępowania skargowego

II SA/Op 735/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-05-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Oleśnie w przedmiocie uchwały podjętej w postępowaniu ze skargi na organ administracyjny

II SA/Op 455/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-12-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie ustalenia strefy płatnego parkowania