Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 100/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-05-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim w przedmiocie wynagrodzenia burmistrza

II SA/Op 147/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-10-19

Skarga Prokuratora Rejonowego w Oleśnie na uchwałę Rady Miejskiej w Oleśnie w przedmiocie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat oraz sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów w strefie

II SA/Op 147/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-09-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Oleśnie w przedmiocie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat oraz sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów w strefie

II SA/Op 226/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-09-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Brzegu w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 455/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-12-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Prudniku w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 240/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-07-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Białej w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 226/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-12-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Brzegu w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na skutek wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

II SA/Op 133/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-05-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Opola w przedmiocie gminnego programu opieki nad zabytkami

II SA/Op 354/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-11-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Opola w przedmiocie gminnego programu opieki nad zabytkami

II SA/Op 143/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-06-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Praszce w przedmiocie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat oraz sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów w strefie
1   Następne >   2