Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SO/Op 45/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-01-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie prawa pomocy w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa wywołanego uchwałą dotyczącą skargi na czynność Burmistrza Nysy

II SA/Op 503/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-01-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Kędzierzyna-Koźla w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SO/Op 30/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-02-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie dotyczącej uchwały Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie prawa pomocy w zakresie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa wywołanego uchwałą w przedmiocie skargi na czynność Burmistrza Nysy

II SA/Op 129/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-10-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności burmistrza na skutek zażalenia T. R. na postanowienie WSA , sygn. akt II SA/Op 129/17 o odrzuceniu sprzeciwu

II SA/Op 490/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-11-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Grodkowie w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

II SA/Op 126/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-05-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie rozpatrzenia skargi na czynności burmistrza

II SA/Op 129/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-03-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności burmistrza

II SA/Op 74/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-06-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na skutek skargi kasacyjnej J. Z. od postanowienia WSA w Opolu , sygn. akt II SA/Op 74/17 o odrzuceniu skargi

II SA/Op 116/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-05-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 41/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-06-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
1   Następne >   +2   +5   9