Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 39/21 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-03-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Opola w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 330/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-02-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Kędzierzyna-Koźla w przedmiocie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego w sprawie zawieszenia pobierania opłat w strefie płatnego parkowania w związku ze stanem epidemii stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

I SA/Op 283/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-01-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim w przedmiocie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały

II SA/Op 295/21 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-09-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Leśnicy w przedmiocie regulaminu korzystania z parku miejskiego .

II SA/Op 334/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-08-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Opola w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 372/21 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-09-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w przedmiocie regulaminu korzystania z placów rekreacyjno

II SA/Op 469/21 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-10-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Zawadzkiem w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza