Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 240/08 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-11-03

Sprawa ze skargi Wojewody [...] na zarządzenie Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie ceny i opłaty za przyjmowanie i zagospodarowanie odpadów