Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Op 308/04 - Postanowienie WSA w Opolu z 2004-12-20

Sprawa ze skargi na decyzję uchwałę Rady Miejskiej w Paczkowie w przedmiocie określenia zasad przekazywania jednostkom pomocniczym Gminy Paczków składników mienia komunalnego do korzystania

II SA/Wr 2561/03 - Postanowienie WSA w Opolu z 2004-03-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Głuchołazach w przedmiocie jednostek pomocniczych

II SA/Wr 206/02 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-04-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ozimku w przedmiocie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

II SA/Wr 2563/03 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-04-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Wołczynie w przedmiocie statutu gminy

II SA/Wr 1709/01 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-03-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Oleśnie w przedmiocie weterynarii i ochrony zwierząt

II SA/Op 307/04 - Postanowienie WSA w Opolu z 2004-11-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Paczkowie w przedmiocie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Paczkowie i nadania statutu

II SA/Wr 567/02 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-06-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Zawadzkiem w przedmiocie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

II SA/Wr 1545/02 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-10-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Gminy w Olesno w przedmiocie radnych

II SA/Wr 2656/03 - Postanowienie WSA w Opolu z 2004-05-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Głubczycach w przedmiocie zasad gospodarowania nieruchomościami

II SA/Wr 1567/02 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-11-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Korfantowie w przedmiocie czynszów