Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło

II SA/Op 412/04 - Postanowienie WSA w Opolu z 2005-01-24

Sprawa ze skargi na uchwałę rady Miejskiej w Gogolinie w przedmiocie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli

II SA/Op 35/05 - Wyrok WSA w Opolu z 2005-07-12

Sprawa ze skargi na decyzję Rady Miejskiej w Wołczynie w przedmiocie usług opiekuńczych

II SA/Op 323/04 - Postanowienie WSA w Opolu z 2005-04-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Otmuchowie w przedmiocie zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej

II SA/Op 64/05 - Wyrok WSA w Opolu z 2005-05-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ozimku w przedmiocie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

II SA/Op 246/05 - Wyrok WSA w Opolu z 2005-12-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Gminy Paczków w przedmiocie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

II SA/Op 324/04 - Postanowienie WSA w Opolu z 2005-04-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Otmuchowie w przedmiocie usług opiekuńczych

II SA/Op 56/05 - Wyrok WSA w Opolu z 2005-09-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Paczkowie w przedmiocie przystąpienia do związku gmin

II SA/Op 116/05 - Wyrok WSA w Opolu z 2005-09-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Głubczycach w przedmiocie ustalenia dni i godzin otwarcia oraz zamykania placówek handlowych, zakładów gastronomicznych i usługowych