Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Op 117/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-05-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Dobrodzieniu w przedmiocie stawek opłat za odbieranie odpadów

II SA/Op 600/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-01-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Głuchołazach w przedmiocie zamiany nieruchomości

II SA/Op 260/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-10-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w B. w przedmiocie powołania zastępcy kierownika urzędu stanu cywilnego

II SA/Op 496/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-02-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Wołczynie w przedmiocie opłat za świadczenia przedszkoli gminnych

II SA/Wr 2563/03 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-05-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Wołczynie w przedmiocie zmiany uchwały , nr X/102/2003 dotyczącej uchwalenia Statutu Gminy Wołczyn po rozpoznaniu wniosku Gminy Wołczyn o sprostowanie wyroku WSA w Opolu sygn. akt II SA/Wr 2563/2003

II SA/Op 72/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-04-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Głubczycach w przedmiocie stawek opłat za odbieranie odpadów komunalnych

II SA/Op 149/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-09-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Gogolinie w przedmiocie przekształcenia zakładu opieki zdrowotnej

II SA/Op 74/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-03-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim w przedmiocie opłaty za świadczenia przedszkoli publicznych

II SA/Op 554/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-01-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Białej w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

II SA/Op 73/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-03-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Gorzów Śląski w przedmiocie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
1   Następne >   2