Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 485/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-01-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Prószkowie w przedmiocie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

I SA/Op 399/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-11-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie zmiany budżetu gminy

II SA/Op 268/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-08-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Zawadzkiem w przedmiocie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

II SA/Op 44/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-02-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Dobrodzieniu w sprawie statutu ośrodka kultury i sportu

II SA/Op 459/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-01-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Opola w przedmiocie statutu

I SA/Op 400/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-11-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie zaciągnięcia z budżetu państwa pożyczki w ramach postępowania naprawczego

II SA/Op 654/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-01-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Niemodlinie w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

I SA/Op 398/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-11-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w P. w przedmiocie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

II SA/Op 392/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-11-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Byczynie w przedmiocie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości

II SA/Op 508/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-12-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Kędzierzyn - Koźle w przedmiocie statutu żłobka
1   Następne >   2