Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 537/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-01-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie zasad przysługiwania diet sołtysom. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.

II SA/Op 79/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-03-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Korfantowie w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

II SA/Op 85/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-04-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Zawadzkiem w przedmiocie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego orzeka o niezgodności z prawem zaskarżonej uchwały w części załącznika graficznego, obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 2082, k.m. 6, obręb Piotrówka.

II SA/Op 538/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-01-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie zwalczania rośliny z gatunku barszcz Sosnowskiego stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.

II SA/Op 151/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-05-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Głogówku w przedmiocie statutu sołectwa stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.

II SA/Op 527/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-12-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Białej w przedmiocie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego