Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 30/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-06-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 226/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-07-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego w przedmiocie określenia stawek za zajęcie pasa drogowego

II SA/Op 424/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-09-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Kietrzu w przedmiocie włączenie szkół do zespołu szkolno

II SA/Op 30/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-03-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 428/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-11-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w przedmiocie przyjęcia zmiany Statutu Związku Powiatowo

II SA/Op 284/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-08-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w przedmiocie zasad gospodarowania nieruchomościami gminy stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.