Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 64/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-04-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Kędzierzyna-Koźla w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego w ramach budżetu miasta stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej § 1 pkt 2, pkt 3 lit. b, pkt 4 lit. a.

II SA/Op 108/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-05-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ozimku w przedmiocie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Budżetu Obywatelskiego Miasta

II SA/Op 109/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-06-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ozimku, w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Budżetu Obywatelskiego Miasta

II SA/Op 93/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-06-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ujeździe w przedmiocie przyjęcia zmiany Statutu Związku Powiatowo

II SA/Op 269/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-07-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Kietrzu w przedmiocie warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawki procentowej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego

II SA/Op 381/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-10-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Kolonowskiego w przedmiocie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie oraz udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

II SA/Op 63/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-05-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Kędzierzyna-Koźla w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego w ramach budżetu miasta

II SA/Op 282/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-09-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w przedmiocie nadania nazwy rondu

II SA/Op 51/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-03-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 214/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-11-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Gogolinie w przedmiocie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.