Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Op 499/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2019-01-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Kolonowskiego w przedmiocie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie oraz udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

II SA/Op 139/19 - Postanowienie WSA w Opolu z 2019-06-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Byczynie w przedmiocie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych