Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

I SA/Rz 574/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-07-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta, w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, prowadzonych na terenie Gminy Miasta R. przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania -