Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

II OZ 89/13 - Postanowienie NSA z 2013-02-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy D. postanawi...

II OSK 2691/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-29

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania ...

II OZ 1190/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi Z.W. i Rady Gminy Daszyna na zarządzenie zastępcze Wojewody Łódzkiego nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu wójta

II OSK 2452/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-15

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w przedmiocie przeprowadzenia referendum gminnego

II OZ 842/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi H. C. na zarządzenie zastępcze Wojewody Lubelskiego , nr [...], w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy [...]

IV SA/Wr 600/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-10-15

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia Prezydenta W. nr [...] w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Nr [...]

II OSK 2450/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-30

Skargi kasacyjne Rady Miejskiej w M. i Z. K. na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skarg Rady Miejskiej w M. i Z. K. na zarządzenie zastępcze Wojewody Podlaskiego w przedmiocie wygaśnięcia mandatu burmistrza

II OZ 1015/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie odmowy dopuszczenia Stowarzyszenia L. w D. do udziału w sprawie ze skargi L. Ś. na zarządzenie zastępcze Wojewody Z. z dnia [...], nr [...] wydane w przedmiocie wygaśnięcia mandatu

II SA/Op 560/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-01-17

Sprawa ze skargi Gminy Skarbimierz na wezwanie Wojewody Opolskiego w przedmiocie zaprzestania naruszeń prawa

II OZ 1054/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skarg Z. W. i Rady Gminy [...] na zarządzenie zastępcze Wojewody Łódzkiego , nr [...] w przedmioci...
1   Następne >   +2   +5   9