Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

II SA/Po 1088/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-01-10

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

II SA/Go 532/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-01-02

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia nr [...] Burmistrza sygn. akt II SA/Go 532/1

II SA/Go 896/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-01-07

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzeń Burmistrza:

II OSK 2651/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-24

Sprawa ze skargi kasacyjnej Wojewody Mazowieckiego od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Miasta Stołecznego Warszawy na zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie zmiany nazwy ulicy położonej w m.st. Warszawa z A. K. na S. M.

I OSK 2862/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-22

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie powołania na stanowisko dyrektora domu pomocy społecznej

II SA/Po 783/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-02-07

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenie nieważności uchwały w sprawie odmowy zatwierdzenie taryf dla zbiorowego odprowadzenia ścieków

II SA/Ol 888/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2019-01-24

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody W w przedmiocie Regulaminu targowiska miejskiego w E przy ul. P

II SA/Wa 15/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-02-04

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzeń

II SA/Wa 16/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-02-04

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzeń

II OSK 130/19 - Postanowienie NSA z 2019-03-13

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza
1   Następne >   +2   6