Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

II SA/Lu 473/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-09-01

Wniosek w przedmiocie sporu kompetencyjnego w sprawie opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości