Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

II OW 61/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-30

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku o zajęcie stanowiska w sprawie zgłoszenia budowy zbiorników na gnojówkę oraz płyty gnojowej na działkach o nr ew. [...] i [...] w miejscowości K.

I OW 74/07 - Postanowienie NSA z 2007-09-21

Wniosek w przedmiocie rozpoznania odwołania Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy od decyzji Starosty Powiatu [...] w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa