Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

I OW 148/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-27

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku D. sp. z o.o. w W. o zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym przyłącza gazu niskiego ciśnienia [....] na działce nr [...], [...], obręb O., realizowanego na potrzeby zasilania budynku mieszkalnego wielorodzinnego w O. ul. W.

II GW 8/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-11

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

I OW 17/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-25

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku

I OW 21/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-26

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o uzgodnienie projektu budowlanego zjazdu indywidualnego z drogi wojewódzkiej nr [...] na działkę nr [...] położoną w S. przy ulicy Ż.[...]

II GW 5/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-13

Wniosek w przedmiocie wniosku o wydanie zgody na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej

I OW 47/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-24

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania zażalenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad na postanowienie Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg w Nowej Soli o odmowie uzgodnienia rozwiązania projektowego dla inwestycji drogi powiatowej