Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

II GW 46/14 - Postanowienie NSA z 2015-03-12

Wniosek Prezydenta Miasta Sieradza o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Prezydentem Miasta Sieradza a Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie rozpoznania wniosku Z. S. o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego ul. Jana Pawła II w Sieradzu

II GW 44/14 - Postanowienie NSA z 2015-03-12

Wniosek Prezydenta Miasta Sieradza o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Prezydentem Miasta Sieradza a Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie rozpoznania wniosku A. J. o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego ul. P.O.W. w Sieradzu

I OW 76/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-10

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku K. K. o wydanie zgody na lokalizację zjazdu publicznego z drogi gminnej

II GW 20/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-23

Wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nr [...] o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad a Burmistrzem Łasku w zakresie rozpoznania wniosku M. J. o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego ul. Armii Ludowej w Łasku

I OW 82/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-20

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania sprawy z wniosku R.N. o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu publicznego z drogi publicznej

I OW 67/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-24

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku B. G. o wydanie zgody na przebudowę zjazdu indywidualnego z drogi publicznej