Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

OW 14/04 - Postanowienie NSA z 2004-06-03

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku M. P. o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody Kieleckiego z 1

OW 16/04 - Postanowienie NSA z 2004-06-03

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku H. S. o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody Kieleckiego z 2

OW 12/04 - Postanowienie NSA z 2004-06-03

Wniosek w przedmiocie stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody Kieleckiego z 0

OW 36/04 - Postanowienie NSA z 2004-06-08

Wniosek SKO w Ł. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Ł. a Wojewodą Ł. w sprawie o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody S. o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów wsi L.

OW 13/04 - Postanowienie NSA z 2004-06-03

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku J. i W. G. o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody Kieleckiego z 2

OW 44/04 - Postanowienie NSA z 2004-06-03

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku ' [...]' Sp. z o.o. o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów oraz o przyjęcie informacji o wytworzonych odpadach i uzupełnienia do zgłoszenia instalacji, która nie wymaga pozwolenia

OW 45/04 - Postanowienie NSA z 2004-02-16

Wniosek w przedmiocie określenia organu właściwego do rozpoznania sprawy wywłaszczenia nieruchomości oznaczonych numerami [...] i [...], położonych w P. pod budowę drogi obwodowej w ciągu drogi krajowej 4

OW 61/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-04

Wniosek w przedmiocie organu właściwego do egzekucji z tytułu opłat eksploatacyjnych

FW 1/04 - Postanowienie NSA z 2004-02-09

Wniosek Burmistrza Miasta U. o rozpatrzenie sporu o właściwość pomiędzy Burmistrzem Miasta U. a Burmistrzem B. w zakresie podatku od środków transportowych:

OW 6/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-09

Wniosek w przedmiocie określenia organu właściwego do rozpoznania sprawy
1   Następne >   +2   4