Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

I OW 39/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-14

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku Lasów Państwowych Nadleśnictwo Łosie w Łosiu, w sprawie wznowienia postępowania zakończonego ostateczną decyzją SKO w Nowym Sączu o stwierdzeniu nieważności orzeczenia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gorlicach oku znak...

II OW 7/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-06

Wniosek w przedmiocie podjęcia czynności egzekucyjnych w stosunku do obiektu budowlanego pawilonu pamiątkarskiego położonego przy [...]

I OW 9/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-01

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania sprawy o stwierdzenie nieważności decyzji Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w H. nr (...), o przejęciu na własność Państwa nieruchomości ziemskiej o powierzchni 8,087 ha, położonej na terenie wsi S., powiat H., stanowiącej uprzednio własność B. R. p...

II OW 47/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-21

Wniosek w przedmiocie przekazania Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Zakopanem w oparciu o art. 65 § 1 ustawy

II OW 40/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-27

Wniosek w przedmiocie organu właściwego do rozpatrzenia odwołania Powiatowego Zarządu Dróg w D. od decyzji Wojewody W. , [...], odmawiającej zezwolenia na usunięcie drzew

I OW 142/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-18

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A. G. w sprawie udzielenia świadczeń z zakresu pomocy społecznej dotyczących skierowania do domu pomocy społecznej

I OW 122/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-17

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku Spółki [...] sp. z o.o. z siedzibą w P. o wznowienie postępowania zakończonego ostateczną decyzją SKO w N. S. znak: [...] orzekającą o stwierdzeniu nieważności orzeczenia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w N. S. znak [...

II OW 88/09 - Postanowienie NSA z 2010-03-26

Wniosek w przedmiocie wskazania: organu właściwego do naprawienia szkody wyrządzonej przez jelenie w ogrodzonych sadach

I OW 190/09 - Postanowienie NSA z 2010-03-03

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania zażalenia Gminy Miejskiej B. na postanowienie Starosty B. nr [...] odmawiające wydania zaświadczenia stwierdzającego samodzielność lokalu mieszkalnego nr [...] położonego w budynku nr [...] przy ul. [...] w B.

I OW 76/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-26

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku W.L. o ustalenie prawa do zasiłku dla bezrobotnych
1   Następne >   +2   +5   +10   29