Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

I OW 309/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-10

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J. M. o skierowanie do domu pomocy społecznej

I OW 332/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-10

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku Komendanta Wojewódzkiego Policji w K. o kontrolne sprawdzenie kwalifikacji i skierowanie na badania psychologiczne

I OW 238/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-23

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku T.M. o umieszczenie w domu pomocy społecznej

I OW 253/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-10

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku B. M. o skierowanie do domu pomocy społecznej

II OW 132/17 - Postanowienie NSA z 2018-02-20

Wniosek Prezydenta Miasta [...] z 21 listopada 2017 r. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Prezydentem Miasta [...] a [...] Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków przez wskazanie organu właściwego do załatwienia sprawy polegającej na realizacji warunków wynikających z decyzji o zezwoleniu na usunięcie drzew z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków pod numerem [...]

II OW 131/17 - Postanowienie NSA z 2018-02-20

Wniosek Prezydenta Miasta [...] z 21 listopada 2017 r. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Prezydentem Miasta [...] a [...] Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków przez wskazanie organu właściwego do załatwienia sprawy polegającej na realizacji warunków wynikających z decyzji o zezwoleniu na usunięcie drzew z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków pod numerem [...] z [...] stycznia 1984 r.

II OW 129/17 - Postanowienie NSA z 2018-02-20

Wniosek Prezydenta Miasta [...] z 13 listopada 2017 r. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Prezydentem Miasta [...] a [...] Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków przez wskazanie organu właściwego do załatwienia sprawy polegającej na realizacji warunków wynikających z decyzji o zezwoleniu na usunięcie drzew z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków pod numerem [...] z [...] października 1981 r.

II OW 130/17 - Postanowienie NSA z 2018-02-20

Wniosek Prezydenta Miasta [...] z 13 listopada 2017 r. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Prezydentem Miasta [...] a [...] Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków przez wskazanie organu właściwego do załatwienia sprawy polegającej na realizacji warunków wynikających z decyzji o zezwoleniu na usunięcie drzew z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków pod numerem [...] z [...] lutego 1984 r.

I OW 280/17 - Postanowienie NSA z 2018-03-02

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia sprawy dotyczącej ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie małoletniej A.K. umieszczonej w pieczy zastępczej

I OW 344/17 - Postanowienie NSA z 2018-04-12

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania ponaglenia w sprawie z wniosku o założenie publicznej poradni psychologiczno
1   Następne >   +2   +5   +10   51