Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

II GW 37/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-25

Wniosek Prezydenta Miasta A o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Prezydentem Miasta A a Prezydentem Miasta B w zakresie potwierdzenia prawa M. G. do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

II OW 180/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-29

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do prowadzenia postępowania dotyczącego stanu zagrożenia o dużym prawdopodobieństwie dla budynków.

II OW 151/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-29

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do przeprowadzenie kontrolni postawienia pawilonu handlowego.

II OW 202/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-29

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.

II GW 40/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-25

Wniosek Wójta Gminy S. w sprawie o potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

II GW 38/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-23

Wniosek w przedmiocie zwrotu kwot wpłaconych tytułem kar pieniężnych za przejazd pojazdem nienormatywnym

II OW 189/18 - Postanowienie NSA z 2019-02-07

Wniosek Starosty Żagańskiego z 12 października 2018 r. nr ROŚiB.6331.1.2014 o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Starostą Żagańskim a Dyrektorem Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie przez wskazanie organu właściwego w sprawie naruszenia interesów osób trzecich w związku z eksploatacją małej elektrowni wodnej

II OW 195/18 - Postanowienie NSA z 2019-02-07

Wniosek Starosty Szczecineckiego z 19 października 2018 r. nr [...] o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Starostą Szczecineckim a Dyrektorem Zarządu Zlewni w Koszalinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie przez wskazanie organu właściwego w sprawie zalewania działki rolnej

II OW 206/18 - Postanowienie NSA z 2019-02-12

Wniosek Starosty Piaseczyńskiego z 25 października 2018 r. nr OSR.6331.9.2016.MW o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Starostą Piaseczyńskim a Dyrektorem Zarządu Zlewni w Warszawie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie przez wskazanie organu właściwego w sprawie przywrócenia poprzedniej funkcji urządzenia wodnego

II OW 208/18 - Postanowienie NSA z 2019-02-12

Wniosek Starosty Piaseczyńskiego z 29 października 2018 r. nr [...] o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Starostą Piaseczyńskim a Dyrektorem Zarządu Zlewni w Warszawie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie przez wskazanie organu właściwego w sprawie przywrócenia poprzedniej funkcji urządzenia melioracji wodnych
1   Następne >   +2   +5   +10   45