Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

I OW 201/19 - Postanowienie NSA z 2020-01-23

Wniosek w przedmiocie wskazania powiatu właściwego do ponoszenia wydatków na utrzymanie małoletniej S.B. w rodzinnym domu dziecka

I OW 199/19 - Postanowienie NSA z 2020-01-23

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do uregulowania sytuacji prawnej pojazdu

I OW 208/19 - Postanowienie NSA z 2020-01-24

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku S. C. o skierowanie do domu pomocy społecznej

I OW 209/19 - Postanowienie NSA z 2020-01-24

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku S. M. o skierowanie do domu pomocy społecznej

II GW 30/19 - Postanowienie NSA z 2020-01-17

Wniosek w przedmiocie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

I OW 55/19 - Postanowienie NSA z 2020-01-24

Wniosek Starosty K. o sprostowanie postanowienia NSA w sprawie z

I OW 167/19 - Postanowienie NSA z 2020-01-23

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku S.S. o udzielenie tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych

I OW 206/19 - Postanowienie NSA z 2020-01-24

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku P. SA dotyczącego usunięcia przeszkody lotniczej

I OW 207/19 - Postanowienie NSA z 2020-01-24

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania sprawy wykonania orzeczonego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym przez okres 5 lat odnośnie do T.R.

I OW 288/19 - Postanowienie NSA z 2020-01-30

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku R. C. o przyznanie pomocy w formie skierowania do domu pomocy społecznej
1   Następne >   3